อุรุมชี, 18 ส.ค. (ซินหัว) — เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เริ่มผันน้ำลงสู่แม่น้ำทาริม (Tarim River) ซึ่งเป็นแม่น้ำในประเทศที่ยาวที่สุดของจีน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

สำนักบริหารพื้นที่ลุ่มน้ำรายงานว่า น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 350 ล้านลูกบาศก์เมตรจะถูกผันลงสู่ตอนล่างของแม่น้ำสายนี้ ในปี 2019 ซึ่งนับเป็นการผันน้ำครั้งที่ 20 ตั้งแต่ซินเจียงเปิดตัวโครงการในปี 2000

แม่น้ำทาริมไหลไปตามขอบของแอ่งทาริม ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่มีประชากรเบาบาง รวมเป็นระยะทาง 1,321 กิโลเมตร

การชลประทานในอดีตที่ใช้น้ำมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ตอนล่างของแม่น้ำแห้งแล้งในช่วงต้นทศวรรษ 1970 และทำให้ต้นไม้เกือบตายหมด

อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ซินเจียงได้ผันน้ำลงไปยังตอนล่างของแม่น้ำทาริมแล้วประมาณ 7.7 พันล้านลูกบาศก์เมตร และผลจากการสังเกตการณ์แม่น้ำพบว่าโครงการผันน้ำได้ช่วยลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศบริเวณแม่น้ำตอนล่าง อีกทั้งระดับน้ำใต้ดินและจำนวนสัตว์และพืชในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.