เมืองเหยียนอันตั้งอยู่บนที่ราบสูงดินเหลือง (Loess Plateau) ในมณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ในอดีตภูมิภาคแห่งนี้มีทรายและฝุ่นละอองแน่นหนาจนทำให้แต่ละปีมีโคลนและทรายถูกชะล้างลงแม่น้ำเหลืองเป็นปริมาณ 258 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา หน่วยงานรัฐบาลในท้องถิ่นได้เปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกขนาด 718,307 เฮกตาร์ (ราว 4 ล้านไร่) กลับคืนเป็นพื้นที่ป่า ช่วยเพิ่มพื้นที่พืชพรรณซึ่งจากเดิมมีอยู่ร้อยละ 46 ในปี 2000 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปัจจุบัน

ข้อมูลเผยให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองเหยียนอันมีทรายและฝุ่นละอองลดน้อยลง นอกจากนี้ ปริมาณโคลนและทรายที่ถูกชะลงไปในแม่น้ำเหลืองก็ลดลงถึงร้อยละ 88 เหลือเพียง 31 ล้านตันต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.