หนานชาง, 7 ธ.ค. (ซินหัว) — สถาบันโบราณคดีและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนเปิดเผย (7 ธ.ค.) ว่าคณะนักโบราณคดีได้สำรวจหลุมศพโบราณ 73 หลุม ซึ่งมีความเก่าแก่ราว 1,400 ปี และคาดว่าส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในยุค 6 ราชวงศ์ (ปี 222-589)

คณะนักโบราณคดีค้นพบหลุมศพเหล่านี้ ซึ่งมีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ณ เขตใหม่กั้นเจียง นครหนานชาง เมื่อเดือนมิถุนายน 2013 และเริ่มขุดสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 โดยพบเครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องหิน กว่า 700 ชิ้น

นักโบราณคดีเชื่อว่าเครื่องเคลือบที่ค้นพบถูกผลิตในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นมณฑลหูหนาน เจ้อเจียง และเจียงซี บ่งชี้ความรุ่งเรืองทางการค้าและการขนส่งสินค้าตามลุ่มน้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของจีน และเป็นหลักฐานเพื่อการศึกษาเส้นทางสายไหมโบราณ

เมื่อเทียบกับการค้นพบอื่นๆ ถือเป็นเรื่องหายากที่จะค้นพบกลุ่มหลุมศพในขนาด จำนวน และแผนผังเช่นนี้ รวมถึงมีคุณลักษณะที่แตกต่างในระดับภูมิภาคด้วย” เว่ยเจิง ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์วิทยา มหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าว

การค้นพบครั้งนี้นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองหนานชาง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการบูรณาการของกลุ่มชาติพันธุ์ในยุคโบราณของจีน” เว่ยเสริม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.