ปักกิ่ง, 28 ม.ค. (ซินหัว) – ตำรวจรถไฟของจีนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV)

สำนักแผนความปลอดภัยทางรถไฟสังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า นอกเหนือจากการลาดตระเวนและตรวจสอบอย่างแข็งขัน เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟยังดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับและคัดแยกผู้ติดเชื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารในสถานี

ตำรวจรถไฟช่วยลดการกระจายของโรคติดต่อด้วยการตรวจสอบสัตว์ปีกและสัตว์อื่นๆ ที่มีชีวิต รวมถึงการตรวจหาผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสฯ รวมถึงผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดบนรถไฟ

ทั้งนี้ สำนักแผนความปลอดภัยทางรถไฟระบุว่า ได้เตรียมการไว้พร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าตำรวจรถไฟที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีชุดป้องกันมิดชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.