ปักกิ่ง, 3 ก.พ. (ซินหัว) — กระทรวงคมนาคมของจีนได้ออกหนังสือเวียนเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของจราจรบนทางด่วน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กระทรวงฯ เผยว่าจีนได้จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางด่วนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยควบคุมการระบาดของโรค ทว่าอาจก่อให้เกิดการติดขัดของจราจร หรือแม้แต่การระบาด ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเร่งด่วนของการเดินทางหลังหมดวันหยุดตรุษจีน

หนังสือเวียนระบุว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับตั้งจุดตรวจ อาทิ สถานีบริการที่มีพื้นที่เพียงพอ

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังกระตุ้นให้มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างความมั่นใจว่าการขนส่งในช่องทางยานพาหนะฉุกเฉินจะเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมเสริมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การจราจรบนทางด่วนที่เป็นปัจจุบัน ให้ผู้สัญจรได้ทราบ ผ่านหลายๆ ช่องทาง เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรที่กินเวลายาวนาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.