(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอระหว่างพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73 ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 18 พ.ค. (ซินหัว) — วันจันทร์ (18 พ.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เผยว่าจีนได้ดำเนินการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด

สีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ระหว่างพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครั้งที่ 73

“ในประเทศจีน เราได้พลิกสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสและปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนของเรา ด้วยความเพียรพยายามและการเสียสละอันยิ่งใหญ่” สีจิ้นผิงกล่าว “เราได้ดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด”

“เราได้แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ให้แก่องค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีมากที่สุด เราเผยแพร่ลำดับจีโนมในเวลาอันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้”

“ขณะเดียวกันเรายังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมและรักษาโรคโควิด-19 ให้แก่ทั่วโลกโดยไม่สงวนข้อมูลใดๆไว้ และเราได้ทำทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถของเรา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศที่ต้องการ” สีจิ้นผิงกล่าว

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอระหว่างพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73 ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: