(แฟ้มภาพซินหัว : วลาดิเมียร์ ปูติน เข้าร่วมการประชุมทางไกลว่าด้วยการดำเนินตามมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม ที่โนโว-โอการ์โยโวนอกกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย วันที่ 6 พ.ค. 2020)

มอสโก, 4 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (3 ก.ค.) วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามในกฤษฎีกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขอย่างเป็นทางการ หลังผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามติของชาวรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้

คำสั่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทำเนียบเครมลินระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางรัสเซีย (CEC) ออกมาประกาศรับรองผลการลงประชามติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค. ในการลงเสียงเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 206 ข้อ

ข้อมูลจากคณะกรรมการฯ เผยว่ามีชาวรัสเซียกว่า 74 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.92 ลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร้อยละ 21.27 ไม่เห็นชอบ

อนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงนี้วางหลักไว้ว่าปูตินจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ได้ อีกทั้งจะให้อำนาจกับรัฐสภามากขึ้น กล่าวคือสภาดูมาหรือสภาล่างของรัสเซียจะสามารถใช้สิทธิ์วีโตหรือยับยั้งการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของประธานาธิบดีได้ ขณะที่รัฐสภาสหพันธ์หรือสภาสูงจะสามารถปฏิเสธการอนุมัติแต่งตั้งอัยการสูงสุดของประธานาธิบดี รวมถึงคณะรองอัยการและคณะอัยการส่วนภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.