(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉินและจางซินถอดชุดป้องกันทางการแพทย์ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันในโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 6 ก.ค. (ซินหัว) — ชวนชมการปฏิบัติงานสำคัญเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของสองเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หญิงประจำโรงพยาบาลท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน

กรุงปักกิ่งได้ดำเนินการทดสอบกรดนิวคลีอิกขนานใหญ่ โดยกระตุ้นสถาบันทดสอบและโรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งต่างๆ เร่งรับมือกับจำนวนตัวอย่างสารคัดหลั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งนำไปสู่การแยกโรคและการรักษาอย่างทันท่วงที

โรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น (China-Japan Friendship Hospital) เป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลเป้าหมาย ที่ได้รับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบกรดนิวคลีอิกใหม่ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ทำให้ศักยภาพการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ตัวอย่างต่อวัน

เหยียนเค่อฉิน และจางซิน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากคนละแผนกของโรงพยาบาลฯ ได้ร่วมทีมห้องปฏิบัติการข้างต้นเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือการทดสอบกรดนิวคลีอิก โดยภาระงานประจำวันประกอบด้วยการเก็บรวบรวมตัวอย่าง การกำจัดตัวอย่าง การทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ และการบันทึกข้อมูล

ทั้งนี้ กรุงปักกิ่งรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในท้องถิ่น จำนวน 334 ราย เมื่อนับจากวันที่ 11 มิ.ย.-4 ก.ค. โดยมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 324 ราย

(แฟ้มภาพซินหัว : จางซินจัดเรียงตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อการทดสอบกรดนิวคลีอิกในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉินสวมชุดป้องกันทางการแพทย์ก่อนเข้าพื้นที่ปนเปื้อนของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉินและจางซิน ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการทดสอบกรดนิวคลีอิกของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉินถือตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิกที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จางซินถือตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิกที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จางซินจดตัวเลขประจำตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิกในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : จางซินตรวจสอบตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิกในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉิน (ซ้าย) และจางซิน ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการทดสอบกรดนิวคลีอิกของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉิน (ขวา) และจางซิน ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการทดสอบกรดนิวคลีอิกของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉินสวมชุดป้องกันทางการแพทย์ก่อนเข้าพื้นที่ปนเปื้อนของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉิน (ขวา) และจางซิน ในห้องปฏิบัติการทดสอบกรดนิวคลีอิกของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เหยียนเค่อฉิน (ซ้าย) และจางซิน บันทึกข้อมูลของตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิกในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ก.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.