(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งด้วยการป้ายคอจากประชาชนในเขตเทียนซาน นครอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 20 ก.ค. 2020)

อุรุมชี, 27 ก.ค. (ซินหัว) — คณะกรรมการสุขภาพเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลว่าติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 41 ราย เมื่อวันอาทิตย์ (26 ก.ค.) ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเผยแพร่ในวันจันทร์ (27 ก.ค.) ระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลทั้ง 41 ราย ล้วนอยู่ในนครอุรุมชี เมืองเอกของซินเจียง ขณะเดียวกันซินเจียงตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเพิ่ม 38 ราย

อนึ่ง ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผล 178 ราย ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 170 ราย และผู้อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ 8,795 ราย เมื่อนับถึงวันอาทิตย์ (26 ก.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.