(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่การแพทย์เก็ยตัวอย่างสารคัดหลั่งด้วยวิธีป้ายคอจากประชาชนในเขตเทียนซาน นครอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 20 ก.ค. 2020)

อุรุมชี, 28 ก.ค. (ซินหัว) — คณะกรรมการสุขภาพเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่ม 57 ราย เมื่อวันจันทร์ (27 ก.ค.) ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเผยแพร่ในวันอังคาร (28 ก.ค.) ระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลทั้ง 57 ราย ล้วนอยู่ในนครอุรุมชี เมืองเอกของซินเจียง โดยในจำนวนดังกล่าวมี 18 ราย เคยเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการมาก่อน

ขณะเดียวกันซินเจียงตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเพิ่ม 13 ราย

อนึ่ง ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผล 235 ราย ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 165 ราย และผู้อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ 8,809 ราย เมื่อนับถึงวันจันทร์ (27 ก.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.