(แฟ้มภาพซินหัว: เจ้าหน้าที่แพทย์เก็บตัวอย่างที่เขตเทียนซาน ในอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 31 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเผยว่าจีนแผ่นดินใหญ่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19 ) ที่ยืนยันผลเพิ่มอีก 127 รายในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากในท้องถิ่น 123 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย

รายงานประจำวันของคณะกรรมการระบุว่าในบรรดาผู้ป่วยติดเชื้อจากท้องถิ่น ประกอบไปด้วยผู้ป่วยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 112 ราย และในมณฑลเหลียวหนิง 11 ราย

ส่วนผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย เป็นผู้ป่วยในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) 3 ราย และนครเทียนจิน 1 ราย

คณะกรรมการระบุว่าจีนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตใหม่ แต่พบผู้ต้องสงสัยว่าป่วยโรคโควิด-19 ใหม่ 1 รายที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากนอกแผ่นดินใหญ่

ในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 17 รายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดี

ส่วนสถิติรวมเมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) จีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ป่วยยืนยันผลทั้งสิ้น 84,292 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษา 684 ราย โดยในจำนวนนั้นมีอาการวิกฤต 41 ราย

คณะกรรมการเผยว่าจีนมีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดี 78,974 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวม 4,634 ราย

(แฟ้มภาพซินหัว: ผู้คนเข้าแถวรับการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโรคโควิด-19 ณ สถานที่ทดสอบในเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2020)

จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) จีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรวม 2,063 ราย ในจำนวนนั้น ประกอบไปด้วยผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดี 1,985 ราย และผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา 78 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง 3 ราย ทั้งนี้ จีนไม่มีรายงานการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ

คณะกรรมการระบุว่าจีนยังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องสงสัยอีก 2 ราย พร้อมเผยว่า หลังจากผู้สัมผัสใกล้ชิด 279 รายถูกปล่อยตัวจากการสังเกตอาการเมื่อวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) ปัจจุบันจีนมีผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการทางการแพทย์ 18,461 ราย

ในวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) จีนพบผู้ป่วยไม่แสดงอาการรายใหม่ 11 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 5 ราย ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 36 รายได้รับการจัดเข้ากลุ่มผู้ป่วยที่ยืนยันผล

คณะกรรมการระบุว่าผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 246 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 93 ราย ยังคงอยู่ระหว่างการสังเกตอาการทางการแพทย์

จนถึงวันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน (HKSAR) มีผู้ป่วยที่ยืนยันผล 3,151 ราย ในจำนวนนั้นเป็นผู้เสียชีวิต 25 ราย ขณะที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีนมีผู้ป่วยยืนยันผล 46 ราย และเกาะไต้หวันของจีนมีผู้ป่วยยืนยันผล 467 ราย ในจำนวนนั้นเป็นผู้เสียชีวิต 7 ราย

สำหรับจีนนอกแผ่นดินใหญ่ มีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดีแล้วในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 1,660 ราย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 46 ราย และไต้หวัน 440 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.