(แฟ้มภาพซินหัว : ชาวบ้านยกนิ้วโป้งให้อาสาสมัครจากในบ้านที่เขตเทียนซาน นครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2020)

อุรุมชี, 12 ส.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (12 ส.ค.) คณะกรรมการสุขภาพระดับภูมิภาคระบุในรายงานประจำวันว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพิ่ม 9 รายในวันอังคาร (11 ส.ค.) และพบผู้ป่วยไม่แสดงอาการเพิ่ม 8 ราย ซึ่งอยู่ในนครอุรุมชี เมืองเอกของภูมิภาคทั้งหมด

ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 535 ราย ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ 131 ราย และมีผู้ที่อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ 14,569 ราย เมื่อนับถึงวันอังคาร (11 ส.ค.)

ช่วงวันที่ 15 ก.ค. จนถึงเมื่อวันอังคาร (11 ส.ค.) ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายป่วยและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 264 ราย และมีผู้ป่วยไร้อาการที่ถูกปล่อยตัวจากการสังเกตการณ์ 89 ราย

วันพุธ (12 ส.ค.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนระบุในรายงานประจำวันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใหม่รวม 25 รายในวันอังคาร (11 ส.ค.) แบ่งเป็นเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากนอกแผ่นดินใหญ่ 16 ราย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศ 9 รายซึ่งอยู่ในซินเจียงทั้งหมด

ในวันเดียวกันนี้จีนตรวจพบผู้ป่วยต้องสงสัยที่เดินทางมาจากนอกแผ่นดินใหญ่ 1 รายที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.