(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายทางอากาศของภูเขามู่ซื่อถ่าเก๋อ บนที่ราบสูงพ่าหมี่เอ่อร์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2020)

อุรุมชี, 12 ส.ค. (ซินหัว) — ในปี 2020 สถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพระดับชาติในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเพิ่มขึ้นจนเกิน 100 แห่ง ทำให้ซินเจียงกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคระดับมณฑลที่มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุดในประเทศ

สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของซินเจียงระบุว่า ปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวในซินเจียงที่ถูกปรับให้อยู่ในระดับ 5เอ (5A) อันเป็นระดับสูงสุดในระบบประเมินคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4เอ รวม 13 แห่ง โดยปัจจุบันซินเจียงมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5เอ รวม 13 แห่ง และระดับ 4เอ รวม 90 แห่ง รวมเป็น 103 แห่ง

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายทางอากาศของบรรดานักท่องเที่ยวในเขตท่องเที่ยวทะเลสาบไซ่หลี่มู่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2018)

สถานที่ท่องเที่ยวพ่าหมี่เอ่อร์ ทางตะวันตกของซินเจียงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถูกยกระดับให้อยู่ในระดับ 5เอ ในปี 2020 และซินเจียงวางแผนพัฒนาทะเลสาบไซ่หลี่มู่ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้กลายเป็นที่เที่ยวระดับ 5เอ เช่นกัน

สำนักฯ ระบุว่าซินเจียงดำเนินสารพัดมาตรการด้านการควบคุมดูแลและการตรวจสอบความรับผิด พร้อมกำหนดให้หน่วยงานบริหารของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ปรับปุงคุณภาพการบริการและการจัดการอย่างเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.