(แฟ้มภาพซินหัว : อาสาสมัครชูนิ้วโป้งระหว่างถ่ายรูปที่ชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุรุมชี (เขตโถวถุนเหอ) ในนครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2020)

อุรุมชี, 8 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (7 ก.ย.) หน่วยงานรัฐท้องถิ่นระบุว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ปลอดผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไร้อาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลแล้ว หลังจากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค.

เมื่อวันจันทร์ (7 ก.ย.) ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในซินเจียง 3 รายสุดท้ายได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้อไร้อาการรายสุดท้ายไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์อีกต่อไป โดยทั้ง 4 รายอยู่ในนครอุรุมชี เมืองเอกของซินเจียง

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ารับการรักษาจนหายและถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาลรวม 826 ราย และมีผู้ติดเชื้อไร้อาการได้รับการปล่อยตัว 238 ราย

ลู่เฉิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรักษาโรคโควิด-19 ในซินเจียงกล่าวว่า โรงพยาบาลใช้ยาแผนจีนควบคู่กับยาแผนตะวันตกในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมใช้การรักษาแบบจำเพาะสำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยอาการวิกฤต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.