(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนออกกำลังกายหน้าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในกรุงเวียงจันทน์ของลาว หลังจากมีการผ่อนปรนข้อจำกัดควบคุมโรคโควิด-19 วันที่ 9 ก.ค. 2020)

เวียงจันทน์, 21 ก.ย. (ซินหัว) — กระทรวงสาธารณสุขลาวเรียกร้องให้หน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อยู่เสมอ

รัศมี วงคำซาว รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกระทรวงฯ แถลงว่าประชาชนทั่วประเทศจำเป็นต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ด้านคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ตลอดจนเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ลาวได้ดำเนินการตรวจหาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยต้องสงสัย 47,589 ราย เมื่อนับถึงวันจันทร์ (20 ก.ย.) โดยในจำนวนนี้มีผลตรวจเป็นบวก 23 ราย อย่างไรก็ดีผู้ป่วย 22 รายได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว

อนึ่ง ลาวยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 2 รายแรก เมื่อวันที่ 24 มี.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.