(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อิสราเอลสวมชุดป้องกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ศูนย์การแพทย์ซิฟ เมืองซาเฟด ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2020)

เยรูซาเล็ม, 24 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (23 ก.ย.) อิสราเอลเริ่มเปิดรับแพทย์เกษียณอายุ กลับมาช่วยงานในโรงพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลและสมาคมการแพทย์อิสราเอลระบุในเอกสารเปิดรับสม้ครแพทย์เกษียณอายุว่า “เนื่องจากเกิดปัญหาขาดแคลนแพทย์ ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องกักตัวเพิ่มมากขึ้น เราจึงขอให้แพทย์เกษียณอายุกลับมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานในโรงพยาบาลอีกครั้ง”

เอกสารระบุเพิ่มเติมว่า “นี่เป็นคำสั่งชั่วคราวสำหรับผู้ใดก็ตามที่มีประสบการณ์หลายปีและสามารถให้ความช่วยเหลือได้” โดยบรรดาแพทย์เกษียณอายุจะไม่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเพราะอายุมาก

เอกสารระบุว่าแพทย์ที่อิสราเอลต้องการมากได้แก่ อายุรแพทย์ แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และกุมารแพทย์

“ช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้รับคำขอที่น่าอบอุ่นใจจากบรรดาแพทย์เกษียณอายุจำนวนมากที่ต้องการกลับมาทำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในอิสราเอลอุทิศตนมากเพียงใด”

อนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใหม่รายวันของอิสราเอลสูงเกิน 6,000 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้อยู่ที่ 1,365 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.