(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่การแพทย์แนะนำประชาชนที่จุดทดสอบกรดนิวคลีอิกในนครชิงเต่า มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 14 ต.ค. 2020)

ไท่หยวน, 16 ต.ค. (ซินหัว) — สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนรายงานการตรวจพบผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในนครชิงเต่าทางตะวันออกของจีน จำนวน 41 ราย เมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (15 ต.ค.)

สำนักงานฯ ระบุว่ากลุ่มผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 41 รายมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการสังเกตอาการทางการแพทย์และกักตัว

ขณะเดียวกัน ซานซีกำลังดำเนินการคัดกรองผู้อาศัยที่มีประวัติเดินทางไปชิงเต่าตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. รวมทั้งทดสอบกรดนิวคลีอิก และติดตามสภาวะสุขภาพของพวกเขาทุกคน พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เคยเดินทางไปชิงเต่าเข้ารับการรักษาที่คลินิกไข้ทันทีหากมีอาการไข้หรือไอแห้ง

ทั้งนี้ ชิงเต่ากลับมาเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ และตรวจพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลแล้ว 13 ราย เมื่อนับถึงวันพุธ (14 ต.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.