(แฟ้มภาพซินหัว : รถโดยสารประจำทางแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองวิ่งบนถนนในนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 18 ส.ค. 2020)

เจิ้งโจว, 20 ต.ค. (ซินหัว) — ทางการท้องถิ่นมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน เปิดเผยว่าปัจจุบันเหอหนานได้ก่อสร้างสถานีฐาน 5จี (5G) จำนวน 36,000 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองที่มีอำนาจบริหารสูงกว่าระดับอำเภอทั้งหมดของมณฑลแล้ว

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ว่าด้วยการเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการขยายการใช้งาน 5G ระหว่างปี 2020-2022 ของเหอหนาน ระบุว่าเหอหนานวางแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน 5G เป็น 14 ล้านคน พร้อมสถานีฐานรวม 40,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลเหอหนาน กล่าวว่าจำนวนสถานีฐาน 5G ในเหอหนานจะอยู่ที่ 168,000 แห่ง และขนาดอุตสาหกรรม 5G จะมีมูลค่าสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน (ราว 4.67 แสนล้านบาท) ภายในปี 2022

อนึ่ง เหอหนานได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคการผลิตเชิงอัจฉริยะ เทคโนโลยีการขุดเหมืองแบบไร้มนุษย์ ระบบขนส่งสาธารณะ และการดูแลสุขภาพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.