(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่การแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน ให้แก่ประชาชนในเมืองเมดัน จังหวัดสุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย วันที่ 13 ต.ค. 2020)

จาการ์ตา, 27 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (26 ต.ค.) ผลสำรวจอย่างเป็นทางการชี้ให้เห็นว่าชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

การสำรวจที่จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย องค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. สรุปผลว่าผู้เข้าสำรวจร้อยละ 64.80 เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่ผู้เข้าร่วมสำรวจร้อยละ 7.60 ไม่ต้องการฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลหลายประการแตกต่างกัน และอีกร้อยละ 27.60 ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่

ในบรรดาผู้เข้าร่วมสำรวจที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนร้อยละ 7.60 ข้างต้น พบว่าร้อยละ 59.03 รู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน ร้อยละ 43.17 ไม่มั่นใจในประสิทธิผลของวัคซีน ขณะที่ร้อยละ 24.20 กลัวว่าจะเกิดผลข้างเคียง และอีกร้อยละ 26.04 ไม่เชื่อว่าวัคซีนนี้จะป้องกันโรคได้

นอกจากนี้ ร้อยละ 15.97 และ 31.24 ของกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสำรวจข้างต้น ปฏิเสธที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลทางศาสนา และเหตุผลอื่นๆ ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.