(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานจัดลังบรรจุเนื้อแช่แข็งนำเข้าที่ห้องเย็นของท่าเรือต้าเหลียน เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 8 เม.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 17 พ.ย. (ซินหัว) — กระทรวงคมนาคมของจีนเผยแพร่แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ผ่านอาหารนำเข้าในระบบโซ่ความเย็นที่ขนส่งทางถนนและทางน้ำ

แนวปฏิบัติข้างต้นกระตุ้นเตือนทุกบริษัท ท่าเทียบเรือ และสถานีขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ระบบโซ่ความเย็น ดูแลความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ให้ความสำคัญกับการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรค การตรวจวัดอุณหภูมิ และการทดสอบกรดนิวคลีอิกอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้นควรใช้มาตรการฆ่าเชื้อโรคที่เข้มงวดขึ้นในกระบวนการขนส่งและอุปกรณ์ขนส่งอาหารแช่แข็งนำเข้า อาทิ ยานยนต์ เรือ และตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงมีระบบลงทะเบียนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของตัวบุคคล สินค้า และยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกันควรเพิ่มความพยายามรับมือเหตุฉุกเฉิน และต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อตัดเส้นทางการแพร่เชื้อ หากอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้าใดๆ มีผลทดสอบเชื้อไวรัสฯ เป็นบวก

จีนกำลังประสบปัญหาพบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสฯ ในอาหารแช่แข็งนำเข้าเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันอาทิตย์ (15 พ.ย.) มีรายงานตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งนำเข้าและเนื้อหมูแช่แข็งนำเข้า มีผลทดสอบเชื้อไวรัสฯ เป็นบวกในมณฑลซานตงทางตะวันออกและมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือตามลำดับ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจึงออกมาตรการกระชับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ

อนึ่ง กลไกป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ร่วมกันของคณะรัฐมนตรีจีนเผยแผนการจัดการอาหารแช่แข็งนำเข้าในระบบโซ่ความเย็นแบบควบคุมวงปิดและตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมให้คำมั่นว่าจะดำเนินการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างหมดจด ตรวจสอบเชื้อไวรัสฯ ที่ท่าเรือ และดูแลให้แน่ใจว่าอาหารแช่แข็งนำเข้าทั้งหมดที่เข้าสู่ตลาดสามารถตรวจสอบที่มาย้อนกลับได้

ด้านสำนักงานศุลกากรจีนยังสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอาหารในระบบโซ่ความเย็น 99 รายจาก 20 ประเทศ ที่มีรายงานการป่วยโรคโควิด-19 แบบกลุ่มก้อนในกลุ่มพนักงานด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.