(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าจีน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 18 มี.ค. 2020)

เซี่ยงไฮ้, 23 พ.ย. (ซินหัว) — วันจันทร์ (23 พ.ย.)  คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮ ระบุว่าเซี่ยงไฮ้ตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 2 ราย และผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศเพิ่ม 1 ราย ในวันอาทิตย์ (22 พ.ย.)

รายงานระบุว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่นทั้งสองเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตใหม่ผู่ตง และมีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลสองรายก่อนหน้านี้

เซี่ยงไฮ้กลับมาตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่นตั้งแต่วันศุกร์ (20 พ.ย.) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง และภรรยาของเขา ซึ่งเป็นพยาบาล มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก

ผลการสอบสวนทางระบาดวิทยาระบุว่าปัจจุบันยังเหลือผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลอยู่ภายใต้การกักกันตัว 52 ราย และมีการฆ่าเชื้อโรคทุกสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันผลเดินทางเยือนแล้ว

สำหรับผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศนั้นเป็นชาวเยอรมัน ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง เมื่อวันที่ 8 พ.ย. และแสดงอาการป่วยระหว่างการสังเกตการณ์ทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยอยู่ระหว่างรับการรักษา ส่วนผู้ติดต่อใกล้ชิดทั้งหมดบนเที่ยวบินเดียวกันเข้ารับการกักกันตัวแล้ว

คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่าเซี่ยงไฮ้ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศ 960 ราย เมื่อนับถึงวันอาทิตย์ (22 พ.ย.) โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยหายดี 901 ราย และผู้ป่วยอยู่ระหว่างรับการรักษา 59 ราย ขณะเดียวกันเซี่ยงไฮ้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่น 348 ราย ซึ่งเสียชีวิตแล้ว 7 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.