(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่จุดฉีดวัคซีนชั่วคราว ในเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 11 ม.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 13 ม.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (13 ม.ค.) หวังปิน เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน แถลงข่าวว่าจีนจะขยายกลุ่มเป้าหมายในแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

หวังกล่าวว่า แผนขยายกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เกิดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันจีนมีข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิคเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มขึ้น ปริมาณอุปทานวัคซีนก็เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องการควบคุมการแพร่ระบาดให้ดียิ่งขึ้น

“กระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในขณะนี้ครอบคลุมผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัส” หวังกล่าว

หวังเสริมว่า ปัจจุบันผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ผู้ที่ทำงานในภาคสินค้าแช่เย็นนำเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานในภาคการขนส่งสาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.