ปักกิ่ง, 13 ม.ค. (ซินหัว) — สำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ประกาศระงับเที่ยวบินของสายการบินแอร์ ไชน่า (Air China) และสายการบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ส (Pakistan International Airlines) หลังจากตรวจพบผู้โดยสารมีผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นบวกหลายราย

เมื่อวันอังคาร (12 ม.ค.) สำนักฯ เปิดเผยว่าผู้โดยสารเที่ยวบินซีเอ868 (CA868) เส้นทางโจฮันเนสเบิร์ก-เซินเจิ้นของสายการบินแอร์ ไชน่า มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวกรวม 5 ราย เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2020 โดยเที่ยวบินจะถูกระงับเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. เป็นต้นไป

ส่วนเที่ยวบินพีเค854 (PK854) เส้นทางอิสลามาบัด-ซีอานของสายการบินปากีสถานฯ จะถูกระงับเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. หลังจากตรวจพบผู้โดยสารมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวกรวม 10 ราย เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักฯ ปรับแก้กลไกเพิ่มและระงับเที่ยวบิน ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยล่าสุดระบุว่าหากผู้โดยสารของสายการบินใดมีผลตรวจโรคเป็นบวกสูงถึง 5 ราย สายการบินนั้นจะถูกระงับให้บริการ 1-2 สัปดาห์ และหากพบผู้มีผลตรวจโรคเป็นบวกสูงถึง 10 ราย สายการบินนั้นจะถูกระงับนาน 4 สัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.