(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ศุลกากรสอบถามและบันทึกข้อมูลผู้โดยสารขาเข้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ในนครปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 18 มี.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 20 ม.ค. (ซินหัว) — เทศบาลนครปักกิ่งแถลงข่าวมื่อวันอังคาร (19 ม.ค.) ว่าปักกิ่งจะเพิ่มระยะเวลาสังเกตการณ์อาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กับผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศ ให้เป็น 28 วัน เพื่อสกัดผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ

โดยรูปแบบการสังเกตอาการใหม่หรือ “14+7+7” นี้ ประกอบด้วยการกักตัวทางการแพทย์แบบรวมศูนย์จำนวน 14 วัน การกักตัวภายในบ้านหรือกักตัวแบบรวมศูนย์ 7 วัน และช่วงสังเกตอาการอีก 7 วัน

สำหรับผู้เดินทางขาเข้าที่มาจากเมืองอื่นๆ ในประเทศ จะต้องรอให้เข้าประเทศจนครบ 21 วันก่อน จึงจะสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่งได้ ทั้งยังต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 7 วันด้วย นับจากวันที่เดินทางเข้าปักกิ่ง

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า สำหรับผู้ที่เข้าประเทศมาน้อยกว่า 21 วันและอยู่ในกรุงปักกิ่งแล้ว จะต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 7 วันและเฝ้าสังเกตอาการอีก 7 วันด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงสังเกตอาการ 7 วัน ผู้ที่เดินทางเข้าปักกิ่งสามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติโดยหลีกเลี่ยงการรวมตัว ทั้งนี้ต้องรายงานอาการของตนแก่เจ้าหน้าที่ประจำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.