(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนต่อแถวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จุดฉีดวัคซีนในเขตต้าซิงของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 3 ม.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 20 ม.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (20 ม.ค.) เขตต้าซิงของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ออกคำสั่งห้ามประชาชนท้องถิ่นทุกคนเดินทางออกนอกเมือง หลังจากตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพิ่มขึ้น

กลุ่มผู้นำด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเขตต้าซิง ระบุว่าผู้ที่ต้องการเดินทางออกนอกปักกิ่งต้องได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่นและมีผลทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นลบภายในระยะเวลา 3 วัน โดยต้าซิงจะบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อันเข้มงวดใน 5 ย่านที่อยู่อาศัยของเขตย่อยเทียนกงย่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่

สถานที่สาธารณะทั้งหมดในเขตย่อยดังกล่าวถูกสั่งระงับการให้บริการ ขณะจำนวนผู้ใช้บริการสถานที่สาธารณะนอกเขตย่อยดังกล่าว ซึ่งรวมถึงร้านค้า อาคารพาณิชย์ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และโรงยิม ควรจำกัดผู้เข้าใช้งานให้อยู่ที่ร้อยละ 50 ของความจุสูงสุด

เขตต้าซิงยังขอความร่วมมือจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ปิดทำการ ส่วนสถาบันพิเศษ อาทิ บ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์ ควรใช้มาตรการแบบปิดเพื่อยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ ด้านภาคขนส่งสาธารณะถูกกำหนดให้ควบคุมจำนวนผู้โดยสารให้อยู่ที่ร้อยละ 75 ของความจุสูงสุด

อนึ่ง ปักกิ่งตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 7 ราย ในวันอังคาร (19 ม.ค.) โดยผู้ป่วย 6 ราย อยู่ในย่านที่อยู่อาศัยหรงฮุยของเขตย่อยเทียนกงย่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.