(แฟ้มภาพซินหัว : กลุ่มผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 ธ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 21 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (20 ม.ค.) กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนรายงานว่าจีนไม่มีรายงานการตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในสถานดูแลผู้สูงอายุเกือบ 40,000 แห่งทั่วประเทศ นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ในนครอู่ฮั่นเริ่มทุเลาลง

หลี่ปางหัว รองผู้อำนวยการสำนักบริการผู้สูงอายุของกระทรวงฯ แถลงว่าไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผล หรือผู้ป่วยต้องสงสัยในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกล่าสุด เนื่องจากสถานดูแลผู้สูงอายุกำหนดใช้มาตรการเข้มงวด อาทิ การจัดการระบบปิด และการระงับไม่ให้เข้าเยี่ยม

ขณะเดียวกันสถานดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นประจำทั้งในผู้อาศัยและเจ้าหน้าที่ โดยหลี่ชี้ว่าควรดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ทว่าอาจจัดกิจกรรมขนาดเล็กในช่วงเทศกาลและการเยี่ยมเยียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทำให้บรรดาผู้สูงอายุมีความสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.