เฉิงตู, 24 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (24 ธ.ค.) จีน สาธารณรัฐเกาหลี (ROK) และญี่ปุ่น ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ความร่วมมือไตรภาคีสำหรับทศวรรษหน้า (Trilateral Cooperation Vision for the Next Decade) และไตรภาคี + ความร่วมมือโครงการการลดภาษีขั้นต้นเอกซ์ (Trilateral + X Cooperation Early Harvest Projects) พร้อมให้คำมั่นยกระดับความร่วมมือรอบด้าน

ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน มุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเฉิงตู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ทั้งนี้ ปี 2019 ถือเป็นการครบรอบวาระ 20 ปีความร่วมมือระหว่างจีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น

หลี่กล่าวว่าจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ และมีเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและกันอย่างยิ่ง รวมถึงการหลอมรวมอุตสาหกรรม (Industrial Convergence) และแม้จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด แต่ต่างฝ่ายต่างยังคงมุ่งมั่นบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายผ่านความร่วมมือ และเดินหน้าแก้ไขปัญหาผ่านการพูดคุย พร้อมระบุข้อเสนอแนะหลายประการเกี่ยวกับความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของทั้ง 3 ประเทศ

หลี่เรียกร้องให้ทั้ง 3 ฝ่ายสร้างเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้แน่นแฟ้น พร้อมปกป้องสถานการณ์ความร่วมมือรอบด้าน

หลึ่เสริมว่าจีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่นควรมองการพัฒนาของแต่ละฝ่ายด้วยมุมมองที่ปราศจากอคติและมีเหตุมีผล ยึดถือทัศนคติที่มีต่อประวัติศาสตร์และอนาคตที่ถูกต้อง เคารพผลประโยชน์หลักและข้อกังวลสำคัญของประเทศอื่น ให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อความร่วมมืออันลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้ทั้ง 3 ประเทศวางแผนความร่วมมือโดยใช้กลยุทธ์ขั้นสูงและมุมมองระยะยาว ชี้แจงทิศทางและพื้นที่ความร่วมมือที่สำคัญ พร้อมยกระดับความร่วมมือเชิงปฏิบัติและสร้างสถานะหุ้นส่วนเชิงลึกยิ่งขึ้น

หลี่กล่าวว่าในด้านการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้สนับสนุนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อย่างแข็งขัน พร้อมเสริมว่าทั้ง 3 ฝ่ายควรส่งเสริมการลงนามความตกลงดังกล่าวในปี 2020 ตามที่กำหนดไว้

หลี่สนับสนุนให้จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เร่งการเจรจาในข้อตกลงการค้าเสรีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมสร้างเขตการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรลุการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในระดับที่สูงขึ้น

หลี่ระบุเพิ่มเติมว่าจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมสำคัญและข้อได้เปรียบมากมาย พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสามประเทศพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขา

หลี่สนับสนุนให้ทั้ง 3 ประเทศยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเยาวชน รวมถึงเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนนโยบายและความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านสุขภาพ ประชากรสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์สุขของประชาชน

หลี่กล่าวว่าปัจจุบันภูมิทัศน์ระหว่างประเทศกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก เขาจึงชี้ให้เห็นว่าจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ควรยกระดับความเป็นเอกภาพ ปกปักความเป็นพหุภาคีและการค้าเสรี ร่วมมือจัดการกับความท้าทาย และมีส่วนสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจีนได้ชี้แจงมุมมองของเขาออกเป็น 4 ประการ

ประการแรก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ควรร่วมกันปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค พร้อมเสริมว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และการจัดตั้งกลไกสันติภาพนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งทั้งสามประเทศควรดำเนินการต่อไป เพื่อส่งเสริมการเจรจาสร้างความคืบหน้า จัดการความกังวลของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการเมืองในประเด็นคาบสมุทร และตระหนักถึงความสงบสุขที่ยั่งยืนในภูมิภาค

ประการที่สอง ทั้งสามประเทศควรสนับสนุนวิสัยทัศน์ใหม่ด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านและยั่งยืน อีกทั้งแสวงหาความมั่นคงของภูมิภาคในภาพรวม บนพื้นฐานของการที่ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกัน พร้อมกล่าวว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไม่ควรสร้างความเสียหายต่อฝ่ายใด หรือทำลายเสถียรภาพของภูมิภาค

ประการที่สาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ควรยึดถือหลักการเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความร่วมมือ และผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน คุ้มครองการค้าเสรี ส่งเสริมการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) และคัดค้านแนวคิด “การแยกตัว”

ประการที่สี่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ควรยกระดับการประสานงานในความร่วมมือระดับภูมิภาค นำพาความร่วมมือระดับภูมิภาคให้มุ่งเน้นไปที่เอเชียตะวันออกและการพัฒนา รวมถึงรักษาและปรับปรุงกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในเอเชียตะวันออก เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของประเทศในภูมิภาค

ทางฝั่งมุนกล่าวว่าเขาชื่นชมความสำเร็จของความร่วมมือไตรภาคีตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

มุนระบุว่าภายใต้สถานการณ์ลัทธิคุ้มครองการค้าและความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้ง 3 ประเทศควรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขยายผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดำเนินความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างแข็งขัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และประชากรสูงอายุ มุ่งเน้นความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และส่งเสริมรากฐานความร่วมมือสำหรับอนาคตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

มุนเผยว่าเกาหลีใต้พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทร คุ้มครองสันติภาพ และความมีเสถียรภาพบนคาบสมุทร

ด้านอาเบะได้กล่าวยกย่องการเดินทางอันแสนพิเศษของความร่วมมือไตรภาคีตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมแสดงความหวังว่าทั้ง 3 ฝ่ายจะสามารถรวบรวมประสบการณ์ของตน จัดทำข้อเสนอสำหรับความร่วมมือในอีก 10 ปีข้างหน้า และส่งเสริมความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์กัน “ทั้ง 3 ฝ่าย”

อาเบะเสริมว่า จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ควรใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ กีฬา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ทั้งยังระบุเพิ่มเติมว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ญี่ปุ่นยินดีทำงานร่วมกับจีนและเกาหลีใต้ เพื่อปกป้องการค้าเสรีและพหุภาคี ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่ยุติธรรม เป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ

ภายหลังการประชุม หลี่ มุน และอาเบะ ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวร่วมกัน

หลี่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจีนกำลังขยายการเปิดกว้าง และยินดีต้อนรับบรรดาผู้ประกอบการจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ให้เข้ามาดำเนินความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงประกันความปลอดภัยและชีวิต

หลี่กล่าวว่า “จีนเสนอให้ปี 2020 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้” พร้อมเรียกร้องให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มพูนความร่วมมือ “จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ พลัส เอกซ์” (China-Japan-ROK plus X) พร้อมบรรลุการพัฒนาร่วมกันกับประเทศอื่นๆ

หลี่ยังระบุว่าทั้งสามฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี เขาย้ำว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรและสันติภาพอันยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนั้นถือเป็นเป้าหมายร่วมกัน พร้อมเสริมว่าการเจรจาและปรึกษาหารือเป็นวิธีแก้ไขวิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพพอจะจัดการกับปัญหาในคาบสมุทรได้

นอกจากนี้ หลี่แสดงความหวังว่าทั้ง 3 ฝ่ายจะยกระดับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และดำเนินความร่วมมือในด้านโอลิมปิกอย่างแข็งขัน

ผู้นำเกาหลีใต้และญี่ปุ่นกล่าวถึงผลลัพธ์ความร่วมมือไตรภาคีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และยืนยันถึงบทบาทนำของวิสัยทัศน์ความร่วมมือไตรภาคีสำหรับทศวรรษหน้า ซึ่งจัดเป็นอีกขั้นของความร่วมมือ

จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตกลงขยายความร่วมมือด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ ประชากรสูงอายุ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา เยาวชน และสาขาอื่นๆ เพื่อยกระดับความร่วมมือไตรภาคี

ทั้ง 3 ฝ่ายประเมินว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีความคืบหน้า พร้อมเเสดงความหวังว่าจะลงนามข้อตกลงตามกำหนดเวลาในปีหน้า ทังยังเห็นพ้องในประเด็นการปกป้องระบบการค้าเสรีและพหุภาคี

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (24 ธ.ค.) ผู้นำทั้งสามเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวาระครบรอบ 20 ปีความร่วมมือไตรภาคี ณ พิพิธภัณฑ์กระท่อมตู้ฝู่ (Du Fu Thatched Cottage Museum) ในนครเฉิงตู

ตู้ฝู่คือนักกวีชาวจีนผู้โด่งดังสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) เขาเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวเกาหลีและญี่ปุ่น นักกวีผู้นี้ได้อาศัยอยู่ในกระท่อมแห่งนี้เป็นเวลาเกือบ 4 ปี และสร้างสรรค์บทกวีกว่า 240 ชิ้น

ผู้นำทั้งสามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ก่อนจะเข้าร่วมพิธีเปิดตัวซองจดหมายที่ระลึกวาระครบรอบ 20 ปีความร่วมมือไตรภาคี พร้อมเดินทางเยือนนิทรรศการภาพถ่ายในนครเฉิงตู และปลูกต้นหอมหมื่นลี้ร่วมกัน

หลี่กล่าวว่าต้นไม้ต้นนี้จะเปรียบดั่งสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ซึ่งจะเติบใหญ่และแผ่ขยายกิ่งก้านไพศาลอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.