ปักกิ่ง, 24 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (24 มี.ค.) หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง ดาโต๊ะ เศรี ปาดูกา ฮัจญี เอรีวัน บิน เปฮิน ดาตุ ปาคามา จายา ฮัจญี โมฮัมหมัด ยูซอฟ (Dato Seri Paduka Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof) ว่าประชาชนจีนและประชาชนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ความร่วมมือ และความไว้วางใจระหว่างกัน ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

หวังถ่ายทอดคำทักทายด้วยมิตรไมตรีจิตของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์แห่งบรูไน โดยกล่าวว่าจีนซาบซึ้งต่อการสนับสนุนของราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชนของบรูไน ที่มีต่อจีนในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อีกทั้งยังมอบความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่จีน แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของบรูไนที่มีให้ชาวจีน

หวังระบุเพิ่มเติมว่า จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีประเพณีช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในช่วงเวลาอันยากลำบาก

ด้านเอรีวันได้ส่งสารทักทายอันจริงใจของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนไปยังสี พร้อมแสดงความยินดีที่จีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เขากล่าวขอบคุณจีนอย่างจริงใจที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่บรูไนในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งหวังว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและอาเซียนจะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดหลังการระบาดผ่านพ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.