ริยาดห์, 27 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (27 มี.ค.) กลุ่มประเทศเศรษฐกิจสำคัญจี 20 (G20) ต่างให้คำมั่นว่าจะเป็น “แนวหน้าร่วมกัน” เพื่อต่อต้านภัยคุกคามอันเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พร้อมให้คำปฏิญาณจะอัดฉีดเงินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.62 แสนล้านบาท) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลก

เหล่าผู้นำในกลุ่มจี 20 ร่วมปฏิญาณในแถลงการณ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ หลังซาอุดิอาระเบียได้จัดการประชุมสุดยอดพิเศษผ่านการเชื่อมต่อระบบวิดีโอ อันเป็นการประสานการงานแบบพหุภาคีเพื่อตอบโต้การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ร่วมฝ่าฟัน

เหล่าผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ต่างสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างเต็มที่ ในการประสานความพยายามระดับโลกต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19

“เราสนับสนุนและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามประกาศขององค์การอนามัยโลกในการร่วมต่อต้านภาวะระบาดใหญ่ของทั่วโลก” แถลงการณ์ของกลุ่มผู้นำจี 20 ระบุเช่นนี้

เหล่าผู้นำต่างแสวงหาหนทางเพื่อรับรองว่าจะมีการจัดหาเงินทุนสำหรับป้องกันการระบาดใหญ่ได้เพียงพอ และมุ่งมั่นที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้องค์การอนามัยโลกโดยเร็ว

“เราจะแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใสให้ทันท่วงที แลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบาดวิทยาและทางคลินิก แบ่งปันวัสดุที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนา และเสริมสร้างระบบสุขภาพทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 ขององค์การอนามัยโลก (IHR 2005) ให้ครบถ้วน”

“เรามอบหมายให้บรรดารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเราพบปะกันตามความจำเป็น เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศและพัฒนาชุดปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อร่วมต้านภาวะระบาดใหญ่ของกลุ่มจี 20 โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน” แถลงการณ์ระบุเสริม

กระตุ้นเศรษฐกิจ

กลุ่มเศรษฐกิจสำคัญจี 20 ยังกล่าวอีกว่า “เรากำลังอัดฉีดเงินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสู่เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลังแบบเจาะจงเป้าหมาย มาตรการทางเศรษฐกิจ และแผนตอบโต้ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน อันเกิดจากการระบาดใหญ่” แถลงการณ์ระบุ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้แบบพหุภาคีต่อการระบาดใหญ่ กลุ่มผู้นำ G20 ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศและประสานงานด้วยวิธีที่มุ่งหลีกเลี่ยงการแทรกแซงที่ไม่จำเป็น อันเกิดจากการค้าระหว่างประเทศ

“เราขอย้ำเป้าหมายของเราที่จะคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่มีอิสระ ยุติธรรม ไม่กีดกัน โปร่งใส คาดเดาได้ และมีเสถียรภาพ และเปิดตลาดของเราต่อไป” แถลงการณ์ระบุ

สุดท้ายนี้ แถลงการณ์ยังระบุถึงความแน่วแน่ของผู้นำกลุ่มจี 20 ที่จะ “ทำทุกอย่าง” และใช้ “นโยบายทั้งหมดที่มี” เพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ให้น้อยที่สุด ฟื้นฟูการเติบโตทั่วโลก รักษาเสถียรภาพของตลาด และเสริมสร้างความยืดหยุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: