อุรุมชี, 30 มี.ค. (ซินหัว) — บรรยากาศเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวมตัวกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตี้วอเป่า เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กลุ่มดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสุดท้ายของซินเจียง ที่เดินทางออกจากมณฑลหูเป่ยทางตอนกลาง หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยต่อสู้โรคระบาดโควิด-19

(บันทึกภาพวันที่ 30 มี.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.