ปักกิ่ง, 3 เม.ย. (ซินหัว) — สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับแบ่งปันบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

เว็บไซต์ของสถาบันฯ ระบุว่าแพลตฟอร์มแบ่งปันบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของโรคโควิด-19 (COVID-19 Pneumonia Scientific Literature Sharing Platform) ของสถาบันฯ จะรวบรวมบทความวิจัยตีพิมพ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่เขียนโดยนักวิจัยของสถาบันฯ หรือได้รับการเผยแพร่ในวารสารของสถาบันฯ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งใช้ที่อยู่เว็บไซต์ http://ncov.cas.cn/ จะแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลจุลชีววิทยาแห่งชาติ (NMDC) และศูนย์ข้อมูลจีโนมแห่งชาติ (NGDC) อีกด้วย
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะให้บริการการสืบค้นข้อมูล การค้นหา และการแบ่งปัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.