อู่ฮั่น, 4 เม.ย. (ซินหัว) — นครอู่ฮั่นทางตอนกลางของจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) มากที่สุด ได้ปรับลดความเสี่ยงโรคระบาดของเขตท้องถิ่นสู่ระดับต่ำเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเมื่อวันเสาร์ (4 เม.ย.) ที่ผ่านมา

สำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 มณฑลหูเป่ยระบุว่าการปรับเปลี่ยนล่าสุดทำให้จำนวนเขตท้องถิ่นของอู่ฮั่น ที่มีความเสี่ยงโรคระบาดระดับต่ำอยู่ที่ 9 แห่ง ส่วนอีก 4 แห่งที่เหลือมีความเสี่ยงระดับปานกลาง

อู่ฮั่นได้ปรับลดความเสี่ยงโรคระบาดของเมืองจาก “ระดับสูง” เป็น “ระดับปานกลาง” เมื่อวันที่ 27 มี.ค. และปัจจุบันมณฑลหูเป่ยที่ปกครองอู่ฮั่นยังคงไม่มีอำเภอหรือเมืองที่มีความเสี่ยงโรคระบาด “ระดับสูง”

อนึ่ง หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโรคระบาดตามแนวทางที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าเขต อำเภอ และเมือง ที่ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่ติดต่อกัน 14 วัน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

ทว่าหากพื้นที่เหล่านั้นมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่น้อยกว่า 50 ราย หรือเกิน 50 รายแต่ไม่มีการระบาดหนาแน่น จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ส่วนพื้นที่ที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่เกิน 50 ราย และพบการระบาดหนาแน่น จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.