ปักกิ่ง, 5 เม.ย. (ซินหัว) — วันอาทิตย์ (5 เม.ย.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) รายงานว่าจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่มขึ้น 30 รายในวันเสาร์ (4 เม.ย.) โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ 25 ราย และผู้ป่วยในประเทศที่ล้วนอยู่ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) อีก 5 ราย

เมื่อวันเสาร์ (4 เม.ย.) จีนแผ่นดินใหญ่ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต 3 รายในมณฑลหูเป่ย และผู้ป่วยต้องสงสัยรายใหม่ ซึ่งล้วนมาจากต่างประเทศ 11 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลอยู่ที่ 213 ราย และผู้ป่วยอาการรุนแรงมีจำนวนลดลง 36 รายเหลืออยู่ที่ 295 ราย

คณะกรรมการฯ ระบุว่านับจนถึงวันเสาร์ (4 เม.ย.) ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศในจีนแผ่นดินใหญ่รวมอยู่ที่ 913 ราย โดยในจำนวนนี้หายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 216 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 697 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง 18 ราย

ขณะเดียวกันยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 81,669 ราย ซึ่งโดยมีผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา 1,376 ราย ผู้ป่วยที่หายดีและออกจากโรงพยาบาล 76,964 ราย และผู้ป่วยที่เสียชีวิต 3,329 ราย

คณะกรรมการฯ กล่าวว่ายังมีผู้ป่วยต้องสงสัยที่ล้วนมาจากต่างประเทศอีก 107 ราย และมีผู้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ 17,436 ราย โดยในวันเสาร์ (4 เม.ย.) มีผู้ได้รับการปล่อยตัวจากการสังเกตการณ์ 1,869 ราย

นอกจากนี้ในวันเสาร์ (4 เม.ย.) จีนแผ่นดินใหญ่ยังพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 47 ราย เป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศ 16 ราย โดยยอดผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการที่ยังอยู่ภายใต้สังเกตการณ์ทางการแพทย์รวมอยู่ที่ 1,024 ราย และในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศ 244 ราย

ด้านจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเกาะไต้หวันของจีน รวมอยู่ที่ 862 ราย (เสียชีวิต 4 ราย), 44 ราย และ 355 ราย (เสียชีวิต 5 ราย) ตามลำดับ ส่วนยอดผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งสามรวมอยู่ที่ 186, 10 และ 50 รายตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.