กรุงเทพฯ, 8 เม.ย. (ซินหัว) — เขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย ประกาศปิดเมืองชั่วคราว ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันพุธ (8 เม.ย.) ภัคธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยืนยันว่าจะห้ามบุคคลที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือประกอบอาชีพในเมืองพัทยาเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดี (9 เม.ย.) จนถึงสิ้นเดือนเมษายน นอกเหนือจากคำสั่งเคอร์ฟิวช่วงเวลา 22.00 น – 4:00 น. ที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ

โดยมีการตั้งจุดตรวจหลายแห่งปิดถนนทางเข้า-ออกเพื่อคัดกรองผู้คนที่เข้าไปในพื้นที่เมืองพัทยาตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.