มุมไบ, 13 ม. ค. (ซินหัว) — วันจันทร์ (13 ม.ค.) ธนาคารแห่งประเทศอินเดีย (SBI) ธนาคารพาณิชย์ของรัฐขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ รายงานว่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อินเดียอาจสร้างงานน้อยลง 1.6 ล้านตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2019-20 (1 เม.ย.- 31 มี.ค.)

ธนาคารฯ รายงานว่าตัวเลขข้างต้นมาจากองค์กรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (EPFO) ที่ระบุว่าอินเดียสร้างงานน้อยลง 1.58 ล้านตำแหน่ง บวกกับตัวเลขจากโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ (NPS) อีก 39,000 ตำแหน่ง

องค์กรฯ รายงานว่าในปี 2018-2019 อินเดียสร้างงาน 8.97 ล้านตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่มีค่าจ้างต่ำ โดยมีเงินเดือนอยู่ที่ 212 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 6,400 บาท) แต่ข้อมูลข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงตำแหน่งงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งขณะนี้ย้ายไปอยู่ในโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ

อย่างไรก็ดี ข้อมูลของโครงการบำนาญแห่งชาติเผยว่า รัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางอินเดียมีแนวโน้มสร้างงานน้อยลงเกือบ 39,000 ตำแหน่งในช่วงปีที่ตรวจสอบ ทำให้สูญเสียงานทั้งสิ้น 1.6 ล้านตำแหน่ง

เศรษฐกิจของอินเดียซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเอเชีย ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีกว่า โดยอยู่ที่ร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 และร้อยละ 4.5 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านตำแหน่งงานที่ลดลงในปัจจุบัน
ทั้งนี้ รายงานสรุปว่าข้อมูลการสูญเสียตำแหน่งงาน อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภค และการจัดเก็บภาษีทางอ้อมผ่านภาษีสินค้าและบริการ ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 4.68 แสนล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.