เปศวาร์, 26 พ.ค. (ซินหัว) – ในช่วงวันอีดิลฟิตรี (Eid al-Fitr) หรือวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมทั่วโลก ชาวปากีสถานมีประเพณีทำขนมหรือกินขนมหวานที่เป็นอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยขนมหลากหลายรูปแบบ

(บันทึกภาพวันที่ 25 พ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.