(แฟ้มภาพซินหัว : บรรยายกาศบูธจัดแสดงระบบอัจฉริยะ 5จี (5G) ของหัวเหวย ในงานการประชุมเครือข่ายสัญญาณ 5จี ระดับโลก ปี 2019 (2019 World 5G Convention) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2019)

ปักกิ่ง, 7 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (6 ก.ค.) จีนกล่าวกระตุ้นให้ฝรั่งเศสตัดสินใจอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับการก่อสร้างเครือข่าย 5จี (5G) เพื่อผลประโยชน์ของฝรั่งเศสเอง และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้าง เป็นธรรม ยุติธรรม และไร้ซึ่งการกีดกันสำหรับบริษัททุกแห่งรวมถึงบริษัทจีน

ระหว่างการรายงานข่าวรายวัน จ้าวลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงประเด็นข้างต้นขณะพูดถึงรายงานข่าวที่ระบุว่าฝรั่งเศสอนุญาตให้หัวเหวยเข้าถึงเครือข่าย 5G ของฝรั่งเศสได้ แต่จะได้รับเพียงใบอนุญาตที่มีการจำกัด

“เราหวังว่าฝรั่งเศสจะสามารถรักษาความเป็นกลางและความเป็นธรรม เคารพกฎของตลาดและความตั้งใจของผู้ประกอบการ ตัดสินใจอย่างเป็นกลางเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้าง เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่กีดกันบริษัทใดรวมถึงบริษัทจีน” จ้าวกล่าว

จ้าวระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสประกาศต่อสาธารณชนหลายครั้งว่าฝรั่งเศสจะไม่ดำเนินมาตรการเลือกปฏิบัติกับประเทศหรือบริษัทใดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G และแน่นอนว่าจะไม่กีดกันบริษัทหัวเหวย

“จีนเชื่อมั่นเสมอว่าเทคโนโลยี 5G เป็นเทคโนโลยีบุกเบิกซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และสร้างแพลตฟอร์มที่มีคุณค่า โดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ย่อมเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในยุคโลกาภิวัตน์ สืบเนื่องจากการที่นานาประเทศหารือกันอย่างกว้างขวางและร่วมกันทำงานเพื่อผลลัพธ์ของส่วนรวม” จ้าวกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.