(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเดินขบวนข้ามสะพานบรุกลิน ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ ระหว่างการประท้วงในหัวข้อ “ครอบครัวสมควรได้อยู่ด้วยกัน” (Families Belong Together) เพื่อต่อต้านนโยบายกีดกันผู้อพยพ “ความอดทนเป็นศูนย์” (zero tolerance) ของรัฐบาลทรัมป์ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2018)

ปักกิ่ง, 9 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (9 ก.ค.) สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งประเทศจีน (CSHRS) เผยแพร่บทความซึ่งเผยให้เห็นถึงความเสแสร้งของ “สิทธิมนุษยชนแบบสหรัฐฯ” ซึ่งเห็นได้จากนโยบายการอพยพย้ายถิ่นที่แข็งกร้าว รวมถึงการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและการเหยียดหยามเกียรติของผู้อพยพ

บทความที่มีชื่อว่า “การเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงและการกระทำทารุณต่อผู้อพยพ เผยให้เห็นความจอมปลอมของ ‘สิทธิมนุษยชนแบบสหรัฐฯ’ อย่างหมดเปลือก” ระบุว่าการเลือกปฏิบัติต่อผู้อพยพด้วยเหตุผลทางศาสนา วัฒนธรรม และเชื้อชาติทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ

บทความชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ความรุนแรง ทำการจับกุมและกักขังผู้อพยพจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนของประเทศ และนโยบาย “ความอดทนเป็นศูนย์” (zero tolerance) ของสหรัฐฯ ทำให้เด็กๆ ถูกพรากจากพ่อแม่

“ผู้อพยพซึ่งมีเด็กๆ ด้วย ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณ พวกเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตและสิทธิในสุขภาพ”

บทความระบุว่ามีแนวคิด 2 ประการที่ขัดแย้งกันปรากฎอยู่ในประวัติศาสตร์พัฒนาการระบบการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐฯ ได้แก่ การไม่ประนีประนอมและความเคลือบแคลงใจต่อลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุ์ของผู้อพยพ ส่วนอีกประการคืออุดมคติและความเชื่อมั่นในตนเองของสหรัฐฯ ว่าจะรวมผู้อพยพให้กลมกลืนกันได้

“แนวคิดทั้งสองกลายเป็นพื้นฐานเชิงทฤษฏีของนโยบายที่มีต่อผู้อพยพของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมีทั้งการกลืนกลายและการกีดกันผู้อพยพ”

เมื่อแนวคิดต่อต้านผู้อพยพครองกระแสหลักในสหรัฐฯ ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติก็พุ่งจนสุดขั้ว บทความระบุว่านโยบายด้านการอพยพที่สหรัฐฯ เป็นผู้กระทำอยู่ฝ่ายเดียวนั้น ทำให้สถานการณ์ลักลอบอพยพในพื้นที่ชายแดนย่ำแย่ลงทุกขณะ

ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติที่ปรากฎในนโยบายที่มีต่อผู้อพยพย้ายถิ่นของสหรัฐฯ ก่อผลกระทบร้ายแรงหลายประการ เช่น ความขัดแย้งทางสังคมที่หนักหนายิ่งขึ้น “นโยบายด้านการอพยพในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ความแตกแยกภายในประเทศของสหรัฐฯ นั้นรุนแรงยิ่งขึ้น”

บทความกล่าวว่านโยบายด้านการอพยพของสหรัฐฯ ที่เปี่ยมไปด้วยแนวคิดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตนั้น ได้ทำลายสำนึกในอัตลักษณ์ของชาติและความกลมเกลียวทางเชื้อชาติในสหรัฐฯ อย่างรุนแรง

ผู้อพยพย้ายถิ่นซึ่งได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้แก่สหรัฐฯ กลับถูกมองว่าเป็นคนนอกที่เป็นภัยต่อระบบการเมือง ทั้งยังเป็นภาระทางการเงินและสวัสดิการของสหรัฐฯ

บทความระบุด้วยว่า “ผู้อพยพตกเป็นเหยื่อของการกีดกันและการกดขี่ข่มเหงมาตั้งแต่อดีต และจะยังถูกกระทำเช่นนี้ต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.