กัวลาลัมเปอร์, 5 ก.ย. (ซินหัว) — กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ซึ่งพัฒนามาจากเมืองเหมืองแร่ดีบุกในอดีต ปัจจุบันสถานที่สำคัญหลายแห่งของกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งร่วมถึงตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันการผสมผสานระหว่างตึกระฟ้าและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของวัฒนธรรมอันหลากหลาย ก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์สุดแสนพิเศษให้แก่เมืองหลวงแห่งนี้ด้วย

(บันทึกภาพวันที่ 18 มี.ค. 2016 – 8 ส.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.