(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ สวมหน้ากากขี่จักรยานที่อุทยานเนชั่นแนล มอลล์ ในกรุงวอชิงตันดี. ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 18 พ.ค. 2020)

วอชิงตัน, 10 ก.ย. (ซินหัว) — สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) และสมาคมโรงพยาบาลเด็กรายงานว่า นับตั้งแต่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เริ่มระบาด มีเด็กกว่าครึ่งล้านคนแล้วในสหรัฐฯ ที่ได้รับผลทดสอบโรคดังกล่าวเป็นบวก

รายงานฉบับดังกล่าวที่อัพเดตข้อมูลเมื่อวันอังคาร (8 ก.ย.) ระบุว่าแม้เด็กจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.8 จากผู้ป่วยทั้งหมดในหลายรัฐที่ให้ข้อมูลด้านอายุ ทว่าสหรัฐฯ มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นเด็กทั้งหมดสูงถึง 513,415 ราย

อัตราโดยรวมอยู่ที่ในเด็ก 100,000 คน จะมีเด็กที่ติดโรคโควิด-19 จำนวน 680 ราย ซึ่งรายงานระบุว่าช่วง 20 ส.ค. – 3 ก.ย. มีผู้ป่วยเด็กรายใหม่ 70,630 ราย คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ของผู้ป่วยเด็กในช่วงสองสัปดาห์

ขณะเดียวกัน อัตราส่วนเด็กที่เข้ารับการทดสอบโรคในทุกรัฐอยู่ที่ร้อยละ 4 ถึง 14.3 ส่วนเด็กที่มีผลการทดสอบเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 3 ถึง 17.3

รายงานระบุว่า เด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ถึง 3.7 และเด็กที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 0 ถึง 0.3

“ปัจจุบัน ดูเหมือนว่ามีเด็กๆ ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 อยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ทุกรัฐควรจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด-19 การทดสอบ การเข้ารักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต ข้อมูลด้านอายุและเชื้อชาติ / ชาติพันธุ์ของผู้ป่วยต่อไป เพื่อให้เราสามารถบันทึกและติดตามผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อสุขภาพของเด็กๆ ได้” รายงานระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.