(แฟ้มภาพซินหัว : สวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำน่าเข่า นครหนานหนิง เมืองเอกของมณฑลกว่างซี ทางตอนใต้ของประเทศจีน วันที่ 27 มี.ค. 2020)

มะนิลา, 15 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (15 ก.ย.) รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (ADO) ปี 2020 ที่เผยแพร่โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ระบุว่า นโยบายที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและความสุขสมบูรณ์รอบด้าน (Overall wellness) มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ร้ายแรงแล้ว รายงานระบุว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ยังก่อให้เกิดความเฉื่อยชา ความตึงเครียด และความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น เนื่องจากการล็อกดาวน์และการปลดพนักงานนั้นนำไปสู่การความโดดเดี่ยว ความไม่แน่นอน และอุปสรรคทางเศรษฐกิจ

บทหนึ่งในรายงานหัวข้อ ‘ความสุขสมบูรณ์ในโมงยามแห่งความวิตก’ (Wellness in Worrying Times) ได้เขียนอธิบายว่าสุขภาพสามารถช่วยฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไร และจะส่งผลต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างไร

“การมีความสุขสมบูรณ์เกี่ยวข้องกับการแสวงหากิจกรรมที่นำไปสู่สุขภาพ ความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม” ยาสุยูกิ ซาวาดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเอดีบีกล่าว

“การแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ส่งผลร้ายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้คนทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งรัฐบาลควรผสานนโยบายส่งเสริมความสุขสมบูรณ์เข้ากับแผนการฟื้นฟู เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจเจกบุคคลและสังคม” เขากล่าวเสริม

ในรายงานยังระบุถึงมาตรการด้านความสุขสมบูรณ์ในขอบเขตนโยบายต่างๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะสำหรับนันทนาการด้านกายภาพ อาหารและโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

รายงานยังอธิบายว่ามาตรการเหล่านี้สามารถปูเส้นทางสู่การฟื้นตัวของภูมิภาคจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายได้อย่างไร และเน้นย้ำความสำคัญของแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อความสุขสมบูรณ์ที่มุ่งปกป้องสุขภาพกายและใจให้ดีในระยะยาว

รายงานระบุว่ารัฐบาลแต่ละประเทศในภูมิภาคหนึ่งๆ สามารถเกื้อหนุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ทางเท้า เลนจักรยาน สวนสาธารณะ ศูนย์นันทนาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ให้บริการฟรี

“การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการด้านกายภาพเป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 33.2 ทำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและโปรแกรมความสุขสมบูรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวเอเชียที่มีสถานะยากจนกว่า ซึ่งมักขาดช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างความสุขสมบูรณ์ส่วนตัว เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย” รายงานระบุ

นอกจากนี้ รายงานยังเรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการปรับปรุงข้อมูลผู้บริโภคและความรู้ของผู้คนเกี่ยวกับโภชนาการและการควบคุมอาหาร

รายงานได้ยกตัวอย่าง โดยระบุถึงรัฐบาลบางประเทศในภูมิภาคที่ดำเนินการเพิ่มอัตราภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งออกข้อบังคับให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการ และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน

เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรงที่มาจากโรคอ้วนต่อปีนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภูมิภาค การดำเนินการเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) หรือการที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ จะช่วยเพิ่มผลประโยชน์ด้านสุขภาพของชาวเอเชียทั้งหมด” รายงานกล่าวเสริม

สุดท้าย รายงานระบุว่ารัฐบาลในเอเชียแปซิฟิกควรมุ่งมั่นปกปักสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสำหรับคนงาน โดยเฉพาะช่วงหลังวิกฤติโควิด-19
ในปี 2018 รายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากอุบัติเหตุและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประมาณ 2.3 ล้านคน โดยคิดเป็น 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของภูมิภาคนี้

รายงานระบุว่าความสุขของคนงานสามารถเพิ่มขึ้นได้ 0.15 หน่วย (ในระดับ 1 ถึง 10) หากการใช้จ่ายด้านความสุขสมบูรณ์ในที่ทำงานต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากค่าเฉลี่ยทั่วโลกตอนนี้ที่ 11 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 344 บาท) กลายเป็น 22 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 687 บาท) ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มกำลังผลิตและผลผลิต

“ความสุขสมบูรณ์เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการฟื้นฟูหลังการระบาดของโรคโควิด-19” รายงานระบุ

รายงานชี้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสุขสมบูรณ์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของจีดีพีโลกหรือคิดเป็นเงิน 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 140.55 ล้านล้านบาท) ในปี 2018 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของจีดีพีเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในปี 2017 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ราวร้อยละ 10

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.