(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพประชาชนบริเวณหน้าสถานีรถไฟกลางเบอร์ลิน ณ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2020)

เบอร์ลิน, 17 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (16 ก.ย.) กระทรวงแรงงานและกิจการสังคมของเยอรมนีประกาศว่าโครงการจ้างงานระยะสั้นของรัฐบาล ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะขยายระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงปลายปี 2021

ฮูแบร์ทุซ ไฮล์ รัฐมนตรีกระทรวงระบุว่า “การจ้างงานระยะสั้นเป็นหนทางสู่ความสำเร็จของเรา เราใช้มันรับประกันชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานหลายล้านคนและครอบครัวของพวกเขา เราจะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไป”

การจ้างงานระยะสั้นเป็นโครงการประกันสังคมของเยอรมนี ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 โดยโครงการนี้อนุญาตให้ผู้จ้างปรับลดเวลาการทำงานแทนการลดจำนวนพนักงาน และพนักงานจะได้รับค่าจ้างในส่วนของชั่วโมงงานที่ขาดหายไปเกือบทั้งหมดจากรัฐบาล

กระทรวงระบุว่าโครงการนี้ ที่ได้รับการขยายระยะเวลาจนถึงปลายปี 2021 มีเงื่อนไขที่ปรับให้ง่ายขึ้น สำหรับการรับรับเงินชดเชยจากระยะเวลาการทำงานที่สั้นลง รวมถึงการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงสำหรับการทำงานระยะสั้น และการเปิดให้แรงงานชั่วคราวได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงานระยะสั้น จนถึงปลายปี 2021

ไฮล์กล่าวว่าการฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณสมบัติเพิ่มเติม จะทำให้บริษัทเยอรมันสามารถรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ดียิ่งขึ้น

“เราจึงจะสร้างแรงจูงใจให้บริษัทใช้ประโยชน์จากเวลาที่เหลือจากการทำงานระยะสั้น และทุนกับการฝึกอบรมมากขึ้น วิธีนี้จะทำให้การทำงานระยะสั้นไม่เป็นเพียงสะพานข้ามหุบเหวแห่งเศรษฐกิจที่ตกต่ำเท่านั้น แต่จะเป็นเส้นทางสู่อนาคตอีกด้วย” ไฮล์กล่าว

การสำรวจบริษัทเยอรมันของสถาบันไอเอฟโอ ให้ข้อมูลว่าจำนวนแรงงานระยะสั้นของเยอรมนีลดลงจาก 5.6 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ 4.6 ล้านคนในเดือนสิงหาคม หลังพุ่งสูงทำลายสถิติไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ด้วยจำนวนมากถึง 7.3 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.