(แฟ้มภาพซินหัว : มหานทีสี่พันดอนในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว วันที่ 19 ม.ค. 2017)

เวียงจันทน์, 20 ต.ค. (ซินหัว) — จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการวางรางรถไฟระยะทาง 345 กิโลเมตร ผ่านแขวงต่างๆ ทางตอนใต้ของลาว อาทิ คำม่วน สะหวันนะเขต และสาละวัน มุ่งหน้าสู่ท่าบกวังเต่าในแขวงจำปาสัก ทันทีที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

วันอังคาร (20 ต.ค.) เวียงจันทน์ไทม์ส (Vientiane Times) หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น รายงานว่าได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลลาว โดยกระทรวงแผนการและการลงทุน ร่วมกับบริษัทไทยแห่งหนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (16 ต.ค.)

“การศึกษา (ความเป็นไปได้) จะใช้เวลาประมาณ 6-10 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการคาดว่าจะแตะ 2 หมื่นล้านบาท” สุเนตร แก้วพันธวงศ์ ที่ปรึกษาของบริษัทผู้รับสัมปทาน ระบุ

สุเนตรระบุว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการหุ้นส่วนมหาชน-เอกชน หรือโครงการที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) ระหว่างรัฐบาลลาวและบริษัทผู้รับสัมปทาน

รายงานระบุว่าเมื่อเริ่มโครงการ จะเกิดการสร้างงานให้แก่ชาวลาวหลายพันอัตรา โดยเฉพาะคนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ติดกับโครงการ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับเข้าประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะได้รับโอกาสที่ดีจากการทำงานในโครงการนี้ด้วย

“เราถือว่าแรงงานลาวมีความสำคัญสูงสุด พวกเขาจะได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งงานที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี เรายังคงต้องนำเข้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานอื่นๆ ด้วย เนื่องจากแรงงานที่มีความชำนาญของเรายังมีไม่มากพอ” สุเนตรกล่าว

เมื่อแล้วเสร็จ โครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ส่วนเกษตรกรจะสามารถส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศได้

รายงานเสริมว่าพื้นที่ริมทางรถไฟจะได้รับการพัฒนา ขณะที่ชาวบ้านจะสามารถเพิ่มรายได้จากการค้าขายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.