(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนต่อแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเมืองพลาโน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วันที่ 14 ต.ค. 2020)

ฮิวสตัน, 28 ต.ค. (ซินหัว) — ตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (27 ต.ค.) เผยว่ารัฐเท็กซัสของสหรัฐฯ มีสัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียน ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีล่วงหน้ามากกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าทุกครั้งที่ผ่านมา

ตัวเลขซึ่งเผยแพร่โดยเลขานุการรัฐเท็กซัส (Texas secretary of state) ระบุว่าร้อยละ 46 ของผู้ลงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียน ได้ออกมาใช้สิทธิล่วงหน้าตั้งแต่ 13-26 ต.ค. โดยอัตรานี้สูงที่สุดในบรรดาการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใด แม้ว่ารัฐเท็กซัสจะยังมีเวลาเลือกตั้งล่วงหน้าเหลืออยู่ 4 วันก็ตาม

โดยสถิติในปี 2016 ระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่ร้อยละ 43.5 ตลอดทั้งช่วงการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

นอกจากนี้ คะแนนดิบทั้งหมดของผู้ที่มาใช้สิทธิในวันจันทร์ (26 ต.ค.) อยู่ที่ 7.8 ล้านเสียง มากกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในปี 2016 ถึง 1.2 ล้านเสียง

ตัวเลขที่เผยแพร่โดยบรรดาเทศมณฑลของรัฐเท็กซัสยังพบว่า มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองใหญ่ และเขตชานเมือง

จากรายงานของเลขานุการรัฐเท็กซัส การเลือกตั้งล่วงหน้าของเท็กซัสเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 ต.ค. และจะมีไปจนถึงวันศุกร์ (30 ต.ค.) โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนในรัฐเท็กซัสในปีนี้ มีจำนวนมากกว่าปี 2016 อยู่ 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.