บูดาเปสต์, 29 มี.. (ซินหัว) — ชมภาพสถานที่สำคัญแห่งต่างๆ ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ดูมืดสลัวแปลกตาเมื่อเทียบกับช่วงปกติ เนื่องจากกรุงบูดาเปสต์เข้าร่วมโครงการ เอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) โครงการระหว่างประเทศที่ริเริ่มโดยกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ซึ่งรณรงค์ให้ร่วมกันดับไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ค่ำคืนวันที่ 28 มี.. กรุงบูดาเปสต์ได้ปิดไฟสถานที่หลายแห่ง อาทิ อาคารรัฐสภาของฮังการี, ปราสาทบูดา, วิหารเซนต์สตีเฟน, สะพานโซ่ และมหาวิหารแมททิอัส

(บันทึกภาพวันที่ 28 มี.. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.