เยรูซาเลม, 31 มี.ค. (ซินหัว) — นักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอลได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเริ่มต้นเศรษฐกิจของประเทศใหม่หลังวิกฤตโรคโควิด-19 ตามรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์เวซแมนน์ (WIS) ในอิสราเอลกลางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (31 มี.ค.)

แบบจำลองดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคิดปิดเมืองเป็นระยะ กล่าวคือในแต่ละสัปดาห์ จะปิดเมือง 5 วัน และทำงาน 2 วัน

ข้อมูลของสถาบันฯ ระบุว่าแบบจำลองทางระบาดวิทยานี้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงยั่งยืน ถึงแม้จะลดลง

นักวิจัยกล่าวว่าวิธีนี้จะทำให้อัตราการเพิ่มจำนวนไวรัส (จำนวนผู้ติดเชื้อจากบุคคลที่แพร่เชื้อแต่ละคน) ลดลงต่ำกว่าหนึ่ง ซึ่งเป็นจำนวน “วิเศษ” ที่ทำให้การแพร่ระบาดใหญ่ลดลงได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากลยุทธ์การทำงาน 4 วันและปิดเมือง 10 วัน จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แรงจูงใจของการทำวิจัยครั้งนี้ คือเพื่อยืนยันว่าการปิดเมืองต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน จะระงับการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ก็ทำลายเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน ส่งผลให้หลายภาคส่วนเสียหายและผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากเข้าสู่สภาพว่างงานและภาวะยากจน

พวกเขาเสริมว่าเมื่อสิ้นสุดการปิดเมืองแต่ละครั้ง ผู้ป่วยที่ยังเหลืออยู่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำ ทำให้ต้องใช้มาตรการปิดเมืองอีก

“การปิดเมืองเป็นระยะอาจเป็นทางเลือกเดียวสำหรับประเทศที่ไม่สามารถทำการทดสอบโรคได้ทันเวลา” นักวิจัยสรุป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.