ส.อ.ท. ดัน SMEs นำสินค้าสู่ตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

พร้อมติดอาวุธให้ผู้ประกอบการด้วยหลักสูตร China: CONNECT

         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการบุกตลาด            อีคอมเมิร์ซจีน ด้วยหลักสูตร China: CONNECT หลักสูตรออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry Transformation จัดขึ้นโดยสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ และ F.T.I. Academy เปิดเรียนวันแรก 23 ตุลาคมนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตลาดจีนเป็นตลาด   ที่ใหญ่และมีความสำคัญมาก มีจำนวนประชากรกว่า 1,400 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่ผู้ประกอบการทั่วทุกมุมโลกต้องการจะทำการค้าขายด้วย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ทำการตลาดให้     ถูกทาง เป็นที่ยอมรับและถูกใจผู้บริโภคชาวจีน ขณะที่แนวโน้มของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ทุกคนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างอิสระจากทุกช่องทางออนไลน์ โดยอีคอมเมิร์ซได้เข้ามามีบทบาทมากในการช่วยพยุงการบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงวิกฤตนี้ สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. จึงได้จัดหลักสูตร China: CONNECT ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์การขายสินค้าในตลาดจีนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งชี้ช่องทางและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าคุณภาพดีอยู่ในมือแต่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ และช่วยผลักดันสินค้าเข้าไปจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งขึ้น

สำหรับหลักสูตร China: CONNECT เป็นหลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ F.T.I. Academy ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry Transformation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทุกแง่มุมแก่ผู้ประกอบการไทยในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคชาวจีนด้วย Cross Border  E-commerce ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ สามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาองค์กรของตนเอง รู้ลึก รู้จริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังมีบริการรองรับต่อเนื่องสำหรับผู้เรียน เช่น การดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินในการส่งออกและนำเข้าโดยสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกันในอนาคต

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. ในฐานะประธานหลักสูตร China: CONNECT กล่าวเสริมว่า หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาหลักอยู่ 5 วิชา คือ 1) กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal and Registration): กฎหมายและข้อควรระวังการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขั้นตอนและเทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกฎหมายนำเข้าสินค้า (Cross Border E-commerce) 2) ช่องทาง (Channel): Introduction Channel, Platforms, SAS และ Social E-commerce    3) การตลาด (Marketing): Traditional marketing Digital Marketing และ Packaging and Design           4) การเงิน (Financing): Introduction to Financing, สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า และ Micro Transaction การเปิดบัญชี การโอนเงินระหว่างประเทศ และ 5) การขนส่งคลังสินค้า (Logistics and Warehouse): Introduction to Logistics and Warehouse, ระบบส่งตรงจากเมืองไทย, ระบบนำสินค้าไปไว้ในคลังสินค้าประเทศจีน และ Original Equipment Manufacturer (OEM) / สร้างโรงงานเอง โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chinaconnect.academy นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังมีหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการอีกมากมายในสาขาวิชาต่างๆ โดยสามารถเข้าไปที่ https://fti.academy/home

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.