เมื่อวันพฤหัสบดี (17 ธ.ค.) บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย เปิดศูนย์พัฒนาทางเทคนิคประจำภูมิภาคอาเซียนแห่งใหม่ใกล้กับโรงงานผลิตโพลียูรีเธนส์ของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการของไทย

ศูนย์พัฒนาฯ แห่งใหม่นี้ใช้งานเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ผลิตพรีโพลีเมอร์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้ศูนย์พัฒนาฯ สามารถเสริมความแข็งแกร่งและเติมเต็มเครือข่ายการสนับสนุนทางเทคนิคของบีเอเอสเอฟในจีน เกาหลี และเยอรมนีได้ นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาฯ ยังมีการพัฒนาการให้บริการแบบใหม่แก่ลูกค้า อาทิ การทดสอบขั้นสูงและความสามารถของซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ผลิตพรีโพลีเมอร์ ถูกออกแบบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ฯ แบบใหม่นี้ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบโพลียูรีเธนส์ ซึ่งช่วยในการพัฒนาเชิงธุรกิจของโซลูชันส์เฉพาะทางเหล่านี้อีกด้วย

แอนดี้ โพสเทิลธ์เวต (Andy Postlethwaite) รองประธานอาวุโสแผนกธุรกิจเพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททรีเรียล (Performance Materials) เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่าศูนย์พัฒนาทางเทคนิคประจำภูมิภาคอาเซียนแห่งใหม่นี้ช่วยให้บริษัทสนับสนุนลูกค้าได้ดีขึ้น และช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมและแอพพลิเคชั่นหลักๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน

ก่อนหน้านี้ บีเอเอสเอฟได้เพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานโพลียูรีเธนส์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดยานยนต์ ตลาดอุปโภคบริโภค ตลาดการก่อสร้างและตลาดอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

อนึ่ง บีเอเอสเอฟ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี มีพนักงานจำนวน 623 คน นับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นส์การเกษตร เคมียานยนต์ เคมีเพื่อสุขภาพและโภชนาการ และ แพคเกจจิ้ง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีโรงงานผลิตในอีก 3 จังหวัด รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการวิจัยสำหรับสีพ่นเคลือบและโพลียูรีเธนส์ที่สมุทรปราการ โดยในปี 2562 บีเอเอสเอฟมียอดขายในไทยอยู่ที่ 477 ล้านยูโร (ราว 1.74 หมื่นล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.