107 views

ทิเบต, 8 ส.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 ส.ค.) ทิเบตจัดการแสดงระบำพื้นบ้าน “เสียนจื่ออู่” อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ที่อำเภอหมางคาง เมืองชางตู เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน นักแสดงจำนวนกว่า 3,000 คนต่างแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าสีสันสดใสออกมาร่ายรำพร้อมกันบนลานกว้างซึ่งโอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม โชว์ศิลปะวัฒนธรรมดึงดูดผู้คนจากถิ่นต่างๆ ของทิเบตให้มาร่วมชม

ระบำพื้นบ้านของอำเภอหมางคางเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของชนชาติทิเบต มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เมื่อเส้นทางใบชา-อาชารุ่งเรืองขึ้น ระบำพื้นบ้านนี้ก็เริ่มแพร่หลายออกไป

เสียนจื่อ เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายคล้ายซอเอ้อร์หูของจีน ในประวัติศาสตร์เคยถูกเรียกว่า “ซอหูฉิน” ชาวบ้านในท้องถิ่นนี้นิยมชมชอบการเล่นเสียนจื่อคลอไปกับการล้อมวงเต้นรำ จังหวะลีลาของระบำเสียนจื่ออู่ค่อนข้างพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติและคล่องแคล่ว สะท้อนถึงลักษณะนิสัยอันมีความเป็นอิสรเสรีและเข้มแข็งของชาวทิเบต

เฉียงเจิน รองหัวหน้าหน่วยงานวัฒนธรรมของอำเภอหมางคาง ให้สัมภาษณ์ว่า จุดประสงค์หลักของการแสดงระบำพื้นบ้านของเราครั้งนี้คือต้องการชักชวนให้ผู้คนมาเข้าร่วม เผยแพร่ระบำของหมางคางให้เป็นที่รู้จัก จากนั้นก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ชาวบ้านจำนวนมากพ้นจากความยากจนได้

ทั้งนี้ หมางคาง มีความหมายว่า “ดินแดนอันน่าพิศวง” ในภาษาทิเบต ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิเบต สูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,300 เมตร เทือกเขาเหิงต้วนตัดผ่านอำเภอทอดตัวจากทางเหนือไปทางใต้ เป็นสถานีแรกของเส้นทางค้าใบชา-อาชาในประวัติศาสตร์เมื่อเข้าสู่ทิเบต พื้นที่ของอำเภอตั้งอยู่ในจุดพรมแดนของซื่อชวน อวิ๋นหนาน และทิเบต เมื่อปี 2006 ระบำพื้นบ้านหมางคางถูกบรรจุในรายการมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่จับต้องไม่ได้ ปี 2008 กระทรวงวัฒนธรรมก็ยกให้อำเภอหมางคางเป็น “เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเครื่องสายหมางคาง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.