108 views

ธากา, 30 ส.ค. (ซินหัว) — แม้จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ก็ตาม ทว่าการสร้างโรงงานผลิตไม้หมอนคอนกรีตแบบอัตโนมัติสำหรับโครงการเชื่อมโยงทางรถไฟสะพานปัทมา (PBRLP) ของบังกลาเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือการเชื่อมต่อในภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง ก็เสร็จสิ้นลงแล้ว

โครงการพีบีอาร์แอลพี ระยะทาง 170 กิโลเมตรเป็นโครงการที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.33 หมื่นล้านบาท) ได้รับเงินทุนมากกว่าร้อยละ 80 จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน (CREC) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทก่อสร้างชั้นนำระดับโลก โดยงานประกอบโรงงานไม้หมอนแบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นโรงงานลักษณะนี้แห่งแรกในบังกลาเทศ ได้แล้วเสร็จในเดือนที่ผ่านมา

โรงงานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7,333 ตารางเมตร ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรดาวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)

อนึ่ง หลายปีมานี้ บังกลาเทศซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมแผนริเริ่ม ‘หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง’ ได้ร่วมมือกับจีนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหลายโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.